A

Användarhantering

Med vår effektiva användarhantering ändrar, lägger till och tar man snabbt bort användare och koder. Skapa unika användare som endast har tillgång till din fastighet under vissa tider eller skapa accesser som bara går att använda vid ett tillfälle.

Artificiell intelligens (AI)

En intuitiv funktion i vår tjänst som lär sig användarens beteende och användningsmönster genom insamling av data ifrån sensorerna och detektorerna. Informationen används för att matcha och optimera användarupplevelsen och ge användaren viktig och användbar information.

Automatisering

Alla sensorer & detektorer i vår tjänst är upp- och ihopkopplade vilket möjliggör en smart automatisering i fastigheten. Lamporna kan exempelvis tändas automatiskt vid frånkoppling av larmet eller när en rörelsesensor aktiveras.

B

Backup batteri

Vid händelse av strömavbrott i fastigheten kommer det inbyggda backup batteriet att säkerställa så att larmsystemet fungerar som vanligt.

Brandlarm

Varje dag drabbas i snitt 17 hem av brand (Källa: brandskyddsforeningen.se). Våra uppkopplade rökdetektorer varnar och signalerar vid brand och rökutveckling och rapporterar omgående till larmcentralen och till dig direkt via appen. Allt för att åtgärd snabbt skall kunna sättas in för att skydda liv och egendom.

C

Centralenhet

Är hjärtat i larmsystemet som kopplar ihop alla sensorer, detektorer och enheter. Möjliggör att kunna styra, kontrollera och automatisera hela hemmet.

Chockdetektor

Chockdetektorn upptäcker vibrationer och kan utlösa.

Crash & Smash skydd

Om ytterdörren öppnas när huset är larmat så har man normalt sett ett antal sekunder på sig att larma av innan larmet går. Under denna tid så finns en möjlighet för inbrottstjuven att lyckas identifiera centralenheten och ha sönder centralenheten så att den inte kan skicka signal till Larmcentralen. Vårt larmsystem har en inbyggd patenterad lösning som kallas Crash & Smash som innebär att signalen skickas till larmcentralen trots att detta sker. Detta ger våra kunder ett extra lager av säkerhet.

D

Detektor

Används för att detektera intrång, rörelse, öppningar & stängningar osv. Finns bl.a. Kameradetektorer, Rörelsedetektorer, Glaskrossdetektorer osv.

Dubbla avdelningar

Vårt system går att dela upp i två olika avdelningar så att du får som två olika system. Om du exempelvis vill att garaget, förrådet eller attefallshuset skall vara separerat från övriga hemmet så är det möjligt med vår lösning.

Dubbla kommunikationsvägar

Vårt larm har dubbla kommunikationsvägar för att säkerställa en konstant uppkoppling mot larmcentralen. Uppkopplingen sker både via fast bredbandsanslutning men även via mobilnätet.

Dörr- & Fönsterdetektor

Detekterar när en dörr eller fönster öppnas & stängs. Aktiverar sirener om larmet är aktiverat. Används även för att ge information till användaren även om larmet inte är aktivt om att exempelvis en dörr har lämnats öppen under en viss tid. Vi erbjuder allt från enklare detektorer till mer avancerade som känner av vibrationer.

Dörrklockskamera

En dörrklockskamera gör att användaren kan se och tala via mobilen med den som ringer på dörren. Kan även spela in vid rörelser utanför dörren.

F

Fjärrkontroll

Med en trådlös fjärrkontroll kan du larma av & på ditt larm mycket enkelt. Fjärrkontrollen har också en knapp för kontaktlarm som gör så att larmcentralen kontaktar dig i händelse av fara.

Flersystemsåtkomst

Om du har flera larmsystem hos oss så har du möjlighet att se samtliga system i en och samma app. Perfekt för dig som har larm även i sommarstugan eller på ditt företag.

Falskt larm

Uppstår när larmet rapporterar en ej kritisk händelse. Kan uppstå exempelvis genom att man glömmer att larma av vid hemkomst eller om en detektor är felaktigt installerad. Vi arbetar hårt för att undvika och minimera mängden falsklarm hos våra kunder.

G

Garageport styrning

Möjliggör att kunna styra och automatisera din garageport.

Glaskrossdetektor

Upptäcker om ett fönster eller en glasdörr krossas och aktiverar larmet.

Gästkod

Ge dina gäster & tillfälliga besökare egna koder som endast funkar vid vissa tider eller som endast går att använda vid ett antal tillfällen som du själv väljer.

H

Husdjursanpassning

Många larmsystem är inte anpassade för större typer av husdjur (ofta p.ga rörelsedetektorerna utlöses och avger falsklarm). Vi har en lösning för alla typer av behov och kan ge dig ett säkert skydd trots att man har husdjur.

I

Installation

I samtliga av våra paket så ingår installation som utförs av en professionell installatör. Allt för att säkerställa att ditt system fungerar som det ska och ger det skydd som du kan förvänta dig.

K

Kameradetektor

Kameradetektorn används för att upptäcka rörelser och för att ta bild vid upptäckt rörelse. Bilderna skickas vid larm direkt till larmcentralen. Rörelsedetektorerna kan även användas för automatisering - exempelvis att tända lamporna automatiskt vid upptäckt rörelse och du kan också själv ta bilder när du vill.

Kolmonoxiddetektor

Upptäcker den giftiga gasen kolmonoxid och varnar via sirener de som befinner sig i fastigheten för att undvika inandning.

Kontaktlarm

Alla våra larmsystem har Kontaktlarm. Kontaktlarm är en trygghetsförstärkande tjänst som innebär att man som kund direkt får kontakt med larmcentralen.

L

Larmcentral

Samtliga av våra larm är uppkopplade mot Securitas larmcentral. Larmcentralens operatörer övervakar bostaden eller företaget dygnet runt och sätter in rätt åtgärd snabbt när det krävs.

Larma på (Fullt skydd)

Aktivering med fullt skydd används när ingen befinner sig i fastigheten. I detta fall aktiveras samtliga fastighetens detektorer för maximalt skydd.

Larma på (Skalskydd)

Skalskydd aktiveras när man fortfarande vill befinna sig i sin bostad eller sitt kontor men ändå vill ha ett externt skydd. I detta fall aktiveras samtliga sensorer bortsett ifrån rörelsedetektorer inomhus.

Larmhändelse

Är alla typer av larm som uppstår i ett larmsystem. Exempelvis inbrottslarm, kontaktlarm, brandlarm, sabotagelarm, tyst larm osv.

Larmsystem

Säkerhetssystem för hemmet & företaget som detekterar och notifierar innehavaren kring oönskad aktivitet och andra kritiska situationer såsom brand, vattenläckage, gasutsläpp samt höjningar i och sänkningar i temperaturen.

Live kamera inomhus

Med Live kamera inomhus kan du när som helst, oavsett var du befinner dig i världen, se om din bostad eller ditt kontor. Spela in automatiskt när larmet går, när rörelse upptäcks eller baserat på andra händelser.

M

Manöverpanel

Används för på & avkoppling av larmet med kod samt för att utlösa kontaktlar

Molnlagring av video

Alla bilder och video från kamerorna lagras i molnet (internet). Detta gör det möjligt för våra kunder att alltid ha tillgång till dessa oavsett var man befinner sig.

N

Notifieringar

Få notifieringar direkt till din mobil, surfplatta eller dator direkt när något viktigt händer. Du väljer själv hur mycket och när du vill få informationen. Vårt mål är att du alltid ska känna sinnesro. Få exempelvis information när barnen kommer hem, när du glömt släcka en lämpa eller om en dörr eller fönster har lämnats öppen under en viss tid.

O

Omnipoint app

Alla sensorer, enheter & detektorer är uppkopplade och integrerade i vår app. Kontrollera & automatisera ditt hem och få notifieringar direkt när något viktigt händer. A

P

Platstjänster (Geo-services)

Platstjänster är en av våra mer populära tjänster som finns i plattformen. Tjänsten innebär att beroende på var du (din mobil) befinner sig så kan systemet utföra kommandon. När du exempelvis är på väg hemifrån så kan systemet automatiskt släcka/tända lamporna och påminna dig om att larma på. En mycket smart funktion som gör vardagen lite enklare.

R

Rökdetektor

En uppkopplad rökdetektor varnar vid brand och skickar direkt notifiering till användaren via appen och Larmcentralen kontaktar berörd kund omgående.

Rörelsedetektor

Rörelsedetektorn används för att upptäcka rörelser. Vi har rörelsedetektorer både för inomhus- och utomhusbruk. Detektorerna kan anpassas för husdjur upp till 45 kg. Rörelsedetektorerna kan även användas för automatisering - exempelvis att tända lamporna automatiskt vid upptäckt rörelse.

S

Sabotageskydd

Ett inbyggt sabotageskydd i våra säkerhetsdetektorer gör att dessa inte kan flyttas eller förstöras utan att larmet aktiveras.

Scenarion

Skapa dina egna scenarion där du med en knapptryckning i appen utför flera olika åtgärder på samma gång. Ett scenario för exempelvis ”Sova” kan göra att ditt skalskydd aktiveras, dina lampor släcks, temperaturen sänks och att dina lås stängs.

Schemaläggning

Med vår tjänst kan du schemalägga när vissa av dina enheter, sensorer skall aktiveras/avaktiveras. Exempelvis att dina lampor tänds vid en viss tidpunkt varje dag och att dom släcks vid en annan tid.

Siren

Sirenen tjuter om någon olovligen försöker ta sig in i en byggnad, bostad eller hem. Vi har sirener både för användning inomhus och utomhu

Smart belysning

Möjliggör att kunna styra belysning och annan elektronik i hemmet via smartplugs eller liknande lösningar som kontrolleras via en mobil, surfplatta eller dator. Den smarta belysningen går att automatisera och koppla ihop med andra enheter i det smarta hemmet

Smarta hemmet

En bostad med exempelvis belysning, säkerhet, lås, uppvärmning m.m. som är ihopkopplade och uppkopplade mot internet med syfte att göra det vardagliga livet enklare. Kan styras via mobil, surfplatta eller dator.

Smart digitalt lås

Ett lås som möjliggör att kunna låsa och låsa upp låset på distans via mobil, surfplatta eller dator. Ge familj, vänner eller tillfälliga besökare egen access till ditt lås. Vårt digitala lås är helt integrerat i larmsystemet.

Smart luftvärmepump

Styr din luftvärmepump / Air condition med vår termostat som känner av din inomhustemperatur. Du kan ändra till önskad temperatur direkt i appen. Du ställa in så att temperaturen ändras automatiskt baserat på exempelvis pålarmning eller var du befinner dig (Platstjänster)

T

Temperatursensor

Mäter temperaturen och skickar notifieringar vid vissa på förhand definierade temperaturer. Kan exempelvis användas för att undvika att få frusna vattenledningar på vintern.

Trådbundet larm

Ett trådbundet larm innebär att enheterna i larmsystemet är ihopkopplade via kabel. Vår lösning är i dagsläget helt trådlös.

Trådlöst larm

Ett larm som är trådlöst har inte kabel kopplat mellan enheterna utan kommunicerar helt trådlöst. Denna lösning använder vi oss av.

V

Vattendetektor

Under 2017 drabbades 14 437 villor, flerfamiljshus och fritidshus av vattenskador (Källa: vattenskadecentrum.se). Dvs 1,6 vattenskador per timme, dygnet runt, året runt. Med en vattendetektor kan man tidigt upptäcka större eller mindre vattenläckage för att snabbt ta åtgärd och begränsa omfattningen av skadan. Sirenerna aktiveras och information skickas via appen samt till larmcentralen.

Videoinspelning 24/7

Innebär att en kamerorna spelar in allt dom ser och lagrar det på en lokal hårddisk. Vanlig lösning i butiker och i kontorsmiljöer.

Värmedetektor

Sensor som används för att upptäcka snabba värmehöjningar i hemmet.

Väktarutryckning

Väktarutryckningar ingår i samtliga av våra tjänster. Vi samarbetar med Sveriges största väktarbolag Securitas.

Z

Z-wave

Är en teknik som används för hemautomatisering som vi använder för att koppla upp exempelvis våra smarta lampor. Z-wave är en internationell standard och är mycket driftsäkert.